Veien til innsikten, drivkraften og resultatene

Hvem er vi?

Prosjekt M skaper gode ringvirkninger gjennom å hente fram det beste i mennesker. Vi møter mennesker på arenaer som: foredrag, kurs og trening, rådgivning og samtaler, kronikker og bøker, i lange samarbeidsprosesser og gjennom digitale medier.

Vi jobber med alle yrkesgrupper og profesjoner, og har mye erfaring fra helse og omsorg og alle deler av norsk næringsliv. Vår kompetanse og våre konsepter handler om hva som skjer med mennesker og mennesker imellom; holdninger, kommunikasjon, ledelse, samarbeid og inspirasjon.

Vår nisje er forebygging av radikalisering og «Makkerskap og Superteam»:

  • En naturlig og uunnværlig del av virksomhetens grunnleggende utvikling og liv: opplæringsplaner, foredrag og inspirerende påfyll
  • Å få det beste ut av mennesker i ekstreme situasjoner – i alle slags situasjoner
  • Styrken og limet i systemet. Supervåpen for bedre psykisk helse og høy trivsel
  • Vi alle fortjener en makker: det styrker den enkelte, men også fellesskapet og bedriten

Grunnleggende tiltak gir gode ringvirkninger

Makkerskap er brikken i en større helhet, selve fundamentet: Ringvirkningene av å eie en pur arbeidsglede, samhold med kolleger og ledere, har effekt langt utover det vi vanligvis tenker over.

Prosjekt M AS har bygget et hus for tilhørighet, humor og mening. Vårt felleskap er bygget på en dyp forståelse av hva vi skal oppnå og hvem vi er, for oss selv og for andre.

Les mer om oss

Noen av våre kunder