Category Archives: Bøker

Du kommer ikke til å tro det …

(Mirakler skjer – stadig vekk) Eventyr eller virkelighet? Begge deler? Det er ikke så viktig å avklare, definere. Det som derimot er viktig, er at jeg etter sterk oppfordring våger å dele dette kapittelet fra boka mi «En hyklers Dagbok». Det har (i ydmykhetens navn) oppigjennom tidene blitt såpass mange tilbakemeldinger på at jeg både […]

Ekstremisme og dialog

Refleksjon rundt mediers makt og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. Tar vi egentlig innover oss det presset og den påvirkningskraften massemedier ukentlig utsetter ungdommen for, og hvordan dette er med på å forme deres identitetsutvikling? I boken undersøkes det hvordan sosiale mediers representasjoner påvirker de holdninger som enten bidrar til å styrke, eller å svekke forebygging […]