Ekstremisme og dialog

Refleksjon rundt mediers makt og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. Tar vi egentlig innover oss det presset og den påvirkningskraften massemedier ukentlig utsetter ungdommen for, og hvordan dette er med på å forme deres identitetsutvikling? I boken undersøkes det hvordan sosiale mediers representasjoner påvirker de holdninger som enten bidrar til å styrke, eller å svekke forebygging av ekstremisme. Det løftes fram konkrete metoder og forslag til hvordan bygge motstandskraft i de mest sårbare. Vi har ikke flere å miste til ekstremisme. Av ekstremisme.