Foredrag Nina

Nina holder foredrag som treffer mennesker i hodet, hjertet og magen. Hennes stil er åpen, personlig og medrivende, samtidig som hun står på en solid forsknings- og erfaringsbasert plattform. Å delta på et foredrag med Nina gjør dypt inntrykk!

Les mer

Målgrupper: Første og andrelinjetjenester, kommuner, Politi, skoler og Universitet

Temaer:

Makkerskap og Arbeidsglede

  • Hva er de viktigste årsakene til at dårlige arbeidsmiljø oppstår?
  • Hvordan utslette giftige holdninger og destruktivt fokus?
  • Gode eksempler på Makkerskap og hvordan det har oppstått

Dialogens nødvendighet i fastlåste situasjoner, Språkets makt, Holdningsarbeid, Forebygging av utenforskap og ekstremisme

  • Innenforskap/utenforskap – Hvem har definisjonsmakten?
  • Forebygging av holdninger/handlinger som forsterker utenforskap
  • Hva er våre blindsoner og hvor sterk påvirkningskraft har vi?
  • Verdien av dialog i de mest fastlåste situasjoner
  • Meningsmotstandere: Å finne de universelle verdier og behov som binder oss sammen

Utbyttet av Ninas foredrag kan være: Konkrete virkemidler som kan anvendes umiddelbart, inspirasjon til å fordype seg i sine meningsmotstandere, engasjement og drivkraft til å iverksette nye tiltak, dypere innsikt i egne og andres erfaringer: Økt forståelse, vilje til samhandling, ettertanke og refleksjon