Hva er det vi skal forebygge i kampen mot terror?

Kronikk: Hva er det vi skal forebygge i kampen mot terror?

KRONIKK: Vi har akkurat fått påminnelsene om 22 juli og det gjør noe med oss alle. Vi vil så gjerne gjøre noe, og vi mangler ikke debatter som oppmuntrer til å forebygge utenforskapet som til slutt kan ende i tragedier. Har en del av dem på samvittigheten selv… les mer.

Les hele kronikken i Midtnorsk Debatt. Skrevet av Nina Lian Brandt.