Kurs & Trening

Når endringer og forbedringer skal skje, kreves det som oftest en innsats og fokus over tid. Våre kurs og treninger ivaretar prosessene i den tiden det tar å oppnå ambisjonene. De gjennomføres alltid som en intern prosess i bedrifter og organisasjoner.

Les mer

Vi arrangerer samlinger som dere vil glede dere til. Her er det rom for å være seg selv, og man vil oppleve entusiasmen av å være i trening med likesinnede. Det er lite som er så inspirerende som å erfare at man trekker i de samme retningene, hvor grunnlaget er en utelukkende positiv utvikling for alle involverte parter.

Det vil være oppgaver som skal bli løst på ekte makker-vis, som vil skape en balanse av alvor og humor. Vi tror på at dette er den mest effektive metoden for å ta til seg ny visdom, erfare lojalitet i praksis og bli motivert til en varig endring. Arrangørene kommer til å by rikelig på seg selv slik at det blir så sømløst mellom deltaker og «leder» som mulig.