Makkerinstituttet

Makkerskap er en personlig investering som vil ha en god påvirkningskraft for dine omgivelser

Les mer

Å bli en god makker krever noe av deg, og er ikke for alle: Du må ha integritet, karakterstyrke, samt ydmykhet og endringsvilje. På instituttet utvikles mennesker til å bli eksepsjonelt dyktige makkere. Samtidig vil de kunne ta ansvar for, inspirere og utvikle superteam hvor enn de er, som en leder, som en kollega eller som en ressurs på andre arenaer.

Å delta på instituttet er starten på en livslang læring, og vil i første omgang være en prosess som går over tre måneder. Det vil fungere utmerket å kombinere med en annen jobb, men det krever fullt fokus og dedikasjon til programmet. Programmet består av samlinger, trening og løpende dialog.

Utbytte av deltakelsen kan være: styrket integritet og personlig autoritet, økt selvinnsikt, kunnskap om hva som skaper lojalitet, tillit og respekt

Velfungerende team og sterke makkerskap endrer hele bedriftens kultur til det bedre.