Bli mer kjent med oss

Les mer Menneskene

Makkerne Nina og Morten, og historien bak Prosjekt M

Da Nina og Morten først møttes var det å drive virksomhet sammen på ingen måte en del av bildet. Vel dreide samtalene seg om hva de begge jobbet med og var opptatte av, men først og fremst var forbindelsen privat.

Nina var i ferd med å avrunde sin operative lederrolle i et omsorgsforetak, og Morten så hvordan sin bransje gjennomgikk store endringer.

Etter hvert ble det klarere og klarere at, selv om de kom fra ganske så vidt forskjellige verdener, møttes de i verdier og i livsfilosofi. De oppdaget plutselig et uvanlig potensial og en spennvidde i forskjellighet og utfyllende kompetanse.

Gjett om dette satte fyr på to allerede langt over snittet engasjerte mennesker?

Sammen er Nina og Morten i makkerskap i stand til å oppnå resultater utenom det vanlige. Nina har alltid jobbet grundig og dypt med enkeltmennesker, Morten har skapt entusiasme og refleksjon i grupper. Nina møter mennesker der de er og lar dem føle seg betydningsfulle og sett, Morten utløser handlekraft og gjør det lett å velge nye tankesett.

Samtidig er det utallige eksempler på det motsatte: Nina utløser entusiasme og handlekraft i grupper, Morten skaper grunnlag for selverkjennelse i enkeltpersoner. Nettopp anerkjennelsen av det grunnleggende forskjellige, er hemmeligheten bak vårt bunnsolide makkerskap.

Vårt makkerskap sikrer:

  • Energi, humor, handlekraft, entusiasme og endringsvilje
  • Faglig og erfaringsbasert innsikt, bredde i tilnærming og tolkning,
  • Trygghet, tilstedeværelse, oppriktig engasjement og tydelighet
  • Gjennomføringskraft, pålitelighet og støtte gjennom hele prosessen
  • Etterrettelighet, målbare effekter og synlige forbedringer

Menneskene bak Prosjekt M

Nina Lian Brandt

   (+47) 9205 6381

Om Nina

Nina Lian Brandt ser mennesker der de er. Hennes smittende entusiasme og intense positive energi gjør at få mennesker kommer upåvirket ut av et møte med Nina. Samtidig er en av Ninas fremste særpreg en intuitiv evne til å lese og forstå de hun møter på et dypt og personlig nivå, hun inkluderer alle som gjør at de føler seg sett og viktige. Hun er uredd og tydelig, og likevel omsorgsfull og varm.

Nina har med sin multikulturelle bakgrunn de beste personlige forutsetninger for å forstå og omfavne mennesker fra alle deler av samfunnet og samfunnslag, og byr mer enn gjerne raust på sin egen livshistorie når hun skal inspirere og bevege andre.

Hun har de siste årene jobbet med å bygge team gjennom fokus på lojalitet, samhold, hengivenhet og ekte engasjement. Hun har sett at gjennom å utvikle en kultur der mennesker blir den beste versjonen av seg selv og for andre, kan man oppnå usedvanlige resultater. Nina er arkitekten bak konseptet «Superteam og Makkerskap» i Prosjekt M.

Nina Lian Brandt har med sin Mastergrad i Samfunns- og Religionsvitenskap, med A i både muntlig og skriftlig, en solid akademisk bakgrunn for sine tanker omkring mennesker i sameksistens, også de som mange beskriver som å ha falt i utenforskap. Med bakgrunn i forskning omkring ekstremisme, media og holdninger, har Nina et godt grunnlag for å kunne si noe om verdien av dialog, påvirkning og forebygging. Hun har holdt foredrag om disse temaene som har imponert alt fra skoleungdom til professorer og ledere i større organisasjoner.

I tillegg til å ha en solid akademisk tyngde, er Nina også en Motivasjonsarkitekt. Hun har drevet sitt eget foretak, «Motivasjonsarkitektur»  i flere år, og tar med seg denne kunnskapen inn i Prosjekt M.

Morten Lian Brandt

   (+47) 9155 0606

Om Morten

Morten Lian Brandt har alltid jobbet i «menneskebransjen». Hans kommentarer omkring menneskers ubevisste handlinger og valg, har ofte fått tilhørerne til å reflektere og trekke på smilebåndet. Han har hatt oppdrag innen så å si alle bransjer og organisasjoner, både offentlig og privat, og kommuniserer like ubesværet med unge butikkansatte som med advokater eller leger.

Morten er først og fremst kjent for sine foredrag, mer enn 3000 totalt. Parallelt har han alltid jobbet i prosesser med virksomheter innen fagfeltene kommunikasjon, bedriftskultur, motivasjon, kundekontakt og ledelse. Der henter han stadig inspirasjon til sine foredrag, som alltid vil være tilpasset til kunder og publikum. Gjennom en grundig brief tar Morten tak i kundens situasjon og bruker sine erfaringer, historier og modeller for å bygge et «skreddersydd» foredrag.

Han har den siste tiden gjennom samarbeidet med Nina fokusert mer og mer på det menneskelig bak rollene vi utøver. Kunder, medarbeidere og ledere er roller i en relasjon, men under alt dette befinner det seg tanker, følelser og reaksjoner. Gjennom å fokusere på hva som henter fram det beste i mennesker, alene og sammen med andre, jobber Morten på et dypere plan og med mer varige og grunnleggende endringer som resultat. Konseptet «Superteam og Makkerskap» gir effekter på et nivå som Morten ikke tidligere har oppnådd.