Opplæring av ledere

Å starte i riktig rekkefølge sparer bedrifter for en rekke unødvendige feil og omveier. Skal en bedrift fungere optimalt, er det helt avgjørende at lederne har forstått og fått innsikt i sitt fulle ansvar. Det utvikler seg raskt en maktskjevhet dersom ledere ikke er bevisst sine egne holdninger og deres realistiske rolle: De skal være sunne veivisere og sanne forbilder.

Les mer

Å starte i riktig rekkefølge sparer bedrifter for en rekke unødvendige feil og omveier. Skal en bedrift fungere optimalt, er det helt avgjørende at lederne har forstått og fått innsikt i sitt fulle ansvar. Det utvikler seg raskt en maktskjevhet dersom ledere ikke er bevisst sine egne holdninger og deres realistiske rolle: De skal være sunne veivisere og sanne forbilder.

Makkerskap må ivaretas over tid. Den enkeltstående mest avgjørende faktoren for om ambisjonene nås, er hvordan lederen av teamene fungerer. Ledere kan ikke bestemme at «her hos oss er vi gode makkere». Ingen kan bestemme at de som løser oppdragene skal ha tillit til sine ledere. Forholdet mellom en god leder og avdelingen er som i et godt makkerpar.

På samme måte som makkerparet har hverandres rygg, så støtter en god leder og en god avdeling hverandre. Gode ledere har gjerne også en ekstra nær medarbeider – en makker – som har som oppgave å gi direkte tilbakemeldinger. I god makkerånd vil det være et svik å ikke gi ærlige tilbakemeldinger. Dette er mye av essensen: Vi skal gjøre hverandre bedre. Er det ikke mot til å si fra, er du heller ikke en god makker. For å bygge tillit kreves det selvsagt åpenhet om styrker og svakheter.

Som en del av konseptet Superteam og Makkerskap gjennomfører vi et lederprogram. Dette programmet starter før etableringen av teamene, og skal sikre de riktige holdningene, skape innsikt og utvikle ferdigheter som gjør lederen i stand til å kommunisere og ivareta superteamets fokus, holdninger og atferd.

Lederprogrammet fortsetter mens teamene etableres og så lenge det er behov for det. En leder kan delta på Makkerinstituttet, og der etablere et personlig grunnlag for et godt lederskap.

Utbyttet av et slikt lederprogram kan være: tydelig grensesetting, økt gjensidig tillit, større gjennomslag og respekt, dypere innsikt og forståelse for deg selv og dine kollegaer, mindre konflikter og misforståelser, gjennomføringskraft.

Å bli en god makker krever noe av deg og er ikke for alle: Du må ha et drivende ønske om å bygge muskler i din integritet, karakterstyrke, samt ydmykhet og endringsvilje. På instituttet utvikles mennesker til å bli eksepsjonelt dyktige makkere. Samtidig vil de kunne ta ansvar for, inspirere og utvikle superteam hvor enn de er, som en leder, som en kollega eller som en ressurs på andre arenaer.

Makkerskap er en personlig investering som vil ha en god påvirkningskraft for dine omgivelser.

Å delta på instituttet er starten på en livslang læring, og vil i første omgang være en prosess som går over tre måneder. Det vil fungere utmerket å kombinere med en annen jobb, men det krever fullt fokus og dedikasjon til programmet. Programmet består av samlinger, trening og løpende dialog.

Utbytte av deltakelsen kan være: styrket integritet og personlig autoritet, økt selvinnsikt, unik kunnskap om hva som skaper lojalitet, tillit og respekt.

Velfungerende team og sterke makkerskap endrer hele bedriftens kultur til det bedre.