Referanser

Vi er lidenskapelig opptatt av kvalitet i arbeidet vi gjør for våre kunder. Tilbakemeldingene viser at våre kunder setter pris på arbeidet vi gjør.

Les mer

Hva sier våre kunder om oss?

Trygghet kan ikke kjøpes, men dyrkes fram gjennom menneskelige relasjoner.

Siden grusomme hendelsen i 9/11 har jeg søkt til kunnskap om hva som får mennesker til å planlegge og utføre så handlinger som endre oss mennesker. Jeg har reist til nasjonale og internasjonale samlinger og møt, hørt eksperter som snakket om radikalisering og ekstremisme. Fellestrekkene for de fleste har vært at jeg ikke kunne se meg i deres fortellinger. De snakket om hva er grunnen til at mennesker særlig muslimer blir radikalisert. Deres fortellinger er gjenfortelling.
Kjære Nina, Du er ett av få mennesker som formidler kunnskap og erfaringer som du eier. Din formidling reduserer avstand mellom oss mennesker. Foredragene dine bygger opp et VI-samfunn. Jeg opplever å være en del av det du formidler. Ekstremisme er vår tids største utfordringer, fordi kriminelle handlinger utføres av noe få mennesker, men rammer menneskeheten. Det skaper mistenkeliggjøring av mennesker som i utgangspunktet er utsatt for utenforskap. Takk for at du samler nasjonen. Takk for at du viser veier til hvordan vi blir bedre mennesker på individ og nasjonsnivå.

Alason M Abdullahi – Leder for Arbeid og inkluderingsutvalg

Kjære Nina. I foredraget ditt om ekstremisme, holdninger og forebygging opplyser du med ny kunnskap som er forståelig og håndterbar. Et tema som ellers er komplekst og komplisert for mange. Du er ekstremt kunnskapsrik, trygg og ydmyk. Du evner å kombinere det profesjonelle med det personlige på en måte som får folk med og som gjør at de som lytter blir kjent med deg og det du står for. Forebygging har aldri vært viktigere, og måten du formidler på tar med publikum på en reise gjennom stødige holdninger og verdier som verden trenger mer av for at vi skal kunne forstå hverandre bedre.

Stina Palm – Sykepleier med tverrfaglig master, Behandler i BUP / Helse Stavanger HF

Nina, det var svært interessant å høre deg snakke om dine personlige erfaringer med å miste en bror i Afghanistan og hvordan du har jobbet deg gjennom dette både faglig og personlig. Du gir et uvurderlig viktig bidrag og nye perspektiver i møte med ekstreme ytringer og holdninger, og viser vei ved å velge nysgjerrighet og kjærlighet framfor hat og fordommer.

Jofrid Meidel – Kommunikasjons rådgiver ved Universitetet i Agder

Vi på Kragerø videregående skole likte foredraget med Nina veldig godt. Elevene ble fanget av hennes fortelling og lærte mye i den tiden foredraget varte. De sa selv at de syntes det var veldig spennende. Det vekket nysgjerrighet og inspirerte til dialog i klasserommet i etterkant. Dette er en god start på å få elevene og lærerne til å øve seg på å tørre å ta samtalen og diskutere med hverandre åpent, noe som er så viktig for å hindre ekstremisme og radikalisering. Derfor skal vi ha Nina tilbake ved flere anledninger.

Mari Venevill Stenhammer – Lektor med tilleggsutdanning for Kragerø Videregående skole.

NINA LIAN BRANDT møtte eg då ho var student på mitt semesterkurs i skriving på Universitetet i Agder i 2013. Då studentane skulle levera inn tekstprøver og eg fekk teksten til Nina i hendene, vart dei ei ugløymeleg leseoppleving. Teksten var prega av slik språkleg kreativitet og fomuleringsstyrke at ingen av dei andre innleverte tekstane var i nærleiken. Eit slikt litterært nivå over skrivinga hadde eg ikkje opplevd maken til i mine år som førelesar og rettleiar.

Det er ei glede å vita at ho har halde kursen sin vidare, skrive ei masteroppgåve om førebygging av radikalisering (som fekk karakteren A), og at ho no er populær seniorrådgjevar og engasjerande foredragshaldar innafor, blant anna, temaet dialog; å byggja bru mellom meiningsmotstandarar – eit tema som er noko av det viktigaste me menneske kan snakka om.

Sylfest Lomheim – Professor ved Universitetet i Agder

En hyklers dagbok
Vi som lesere blir tatt med på reise gjennom ild og vann, fra opprivende realiteter til milde briser – ytterpunkter i både relasjoner mellom mennesker og oss selv. Jeg tror det treffer hardt fordi tematikken er allmenn kjent, men samtidig veldig sår, i måten vi stilles til ansvar ovenfor oss selv: Hvor ærlig våger jeg å være? Det blir etterhvert tydelig at det ikke er et spørsmål med relative svar, men en nødvendighet. Det krever mot og standhaftighet å si «dette står jeg for, og jeg står akkurat her» på måten en hyklers dagbok gjør det – med livet som innsats. Driv, livskraft og sannhet får ny mening på andre siden av denne boka.

Karen Martinsen – Universitetet i Bergen

For meg var dette en berg og dalbane av en bok. Nina er uredd og skriver fra opplevelser og med hjerte. Usminket er vel ordet som fester seg. Velkommen til et menneskes oppturer og nedturer. Mange refleksjoner for min egen del under og etter lesning av boken. Vi mennesker er skrudd i sammen på mange måter, vi takler og erfarer forskjellig. Mange kan lære av Nina sin reise og tanker. Denne boken anbefaler jeg til alle mennesker der ute. Takk for en virkelig god bok Nina.

Freddy Bolle – Foredragsholder

En hyklers dagbok tok meg med på en reise gjennom hele følelsesregisteret mitt. Enkelte kapitler ga meg 190 i puls, mens blikket danset seg gjennom andre kapittel. Trist, provoserende, morsomt og rått. Jeg har oppdaget noe nytt hver gang jeg har lest den, så det anbefales å lese den flere ganger. Ypperlig bok. Faktisk er den helt grov!

Tone Mossige – Terapeut

Noen av våre kunder