Superteam & Makkerskap

Mennesker har enorme ressurser i seg som bare venter på å blomstre. I trygghet, hengivenhet, integritet og respekt for seg selv og andre ligger muligheten for å hente fram sider som kan få mennesker til å gjøre det umulige. Samtidig vil de oppleve et ekte engasjement, en intens arbeidsglede og en opplevelse av å gjøre noe meningsfullt, langt utover det å løse sine daglige arbeidsoppgaver.

Les mer

Superteam og Makkerskap, med strategier fra blant annet Forsvaret, utvikler team og tilknytning som utløser oppsiktsvekkende gode resultater. Ikke bare vil teamene og medarbeiderne fungere mye bedre i sin arbeidshverdag, de vil få det bedre med seg selv. Ringvirkningene av godt fungerende team og makkerskap vil være store.

Konseptet er skapt av og for mennesker som lever og virker under helt ekstreme forutsetninger, noen ganger handler det om liv eller død. Også mennesker som lever under normale omstendigheter har et grunnleggende behov for å oppleve lojalitet, åpenhet, mot og ærlighet.

Superteam og Makkerskap er først og fremst ment for virksomheter der medarbeiderne skal og må være påkoblet og til stede, for eksempel i helse og omsorg. Men konseptet vil virke like bra i bedrifter der det er nødvendig med et godt arbeidsmiljø, at man fungerer godt sammen og at jobben utføres bedre med oppriktig engasjement og innsats.

Å utvikle Superteam og Makkerskap trenger ikke å ta lang tid, men krever absolutt fokus og dedikasjon fra alle som er involvert, fra ledelse og bidragsytere. Våre erfaringer tilsier at med en godt gjennomført prosess vil man se umiddelbare effekter, og at allerede etter 1-2 måneder oppnås varige endringer. Det er viktig å være klar over at Superteam og Makkerskap i realiteten er kompliserte prosesser, og skal derfor presenteres og gjennomføres så enkelt som mulig, og må holdes varmt over tid.

Prosessen vil overordnet kunne se slik ut:

  1. Analyse av mål, forutsetninger og status
  2. Makkerrelasjon med leder
  3. Dedikasjon til prosjektet
  4. Teamet introduseres
  5. Kartlegging teamets medlemmer
  6. Teamets medlemmer blir kjent
  7. Introduksjon makkerskap
  8. Etablering makkerskap
  9. Bestemme videre arbeid i team og mellom makkere

Arbeidet ivaretas av en prosessansvarlig, en faglig ansvarlig og et antall tilretteleggere som ivaretar arbeidet i gruppene, både på samlinger og møter, samt følger opp arbeidet videre. Tilretteleggerne kan også være kandidater fra Makkerinstituttet eller kvalifiserte fra kundens egen virksomhet.

Utbyttet av en slik prosess kan være: fruktbart arbeidsmiljø og trivsel, mindre sykefravær, mer attraktiv arbeidsplass, økt motivasjon, mer tilhørighet, bedre resultater, bedre psykisk helse, mer medmenneskelighet og varme, humor og glede